Kontakt

Biuro Programu Partnerskiego dla Wykonawców MAPEI

MAPEI Polska Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8,
00- 613 Warszawa

INFOLINIA 22 / 595 42 38
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00

KONTAKT E-MAIL
program.partnerski@mapei.plPrzetwarzanie danych osobowych w Programie Partnerskim dla Wykonawców MAPEI
Administratorem danych osobowych uczestników Programu Partnerskiego dla Wykonawców MAPEI jest MAPEI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Gustawa Eiffela 14, tel. (32) 775-44-50, e-mail: odo@mapei.pl.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@mapei.pl

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z celami wykazanymi w momencie ich zbierania, w szczególności na potrzeby udziału w Programie Partnerskim dla Wykonawców MAPEI, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, realizacji umów, prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, a także w celach marketingowych i handlowych w oparciu o udzieloną zgodę. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu) oraz przetwarzane będą do czasu odwołania zgody, terminu przedawnienia roszczeń lub ustania wymogu prawnego. Osobom, które przekazały dane przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.