Aktualności

Wysyłanie punktów - LIST POLECONY

  • Drodzy Wykonawcy!

    Przypominamy, aby podpisane koperty z punktami wysyłać LISTEM POLECONYM. Jedynie taka forma umożliwia śledzenie przesyłki, monitorowanie jej odbioru przez Biuro Programu, a także składanie ewentualnej reklamacji w przypadku zaginięcia koperty.

    Prosimy o niewysyłanie punktów w kopertach MAPEI, na których widnieje nadruk „Opłata pobrana”, ponieważ Poczta zwraca przesyłkę do nadawcy z adnotacją „Adresat odmówił przyjęcia”.

    Dziękujemy!

←Wstecz