Aktualności

NOWY REGULAMIN w mocy od 25 maja 2018 roku zgodnie z wytycznymi RODO

 • Drodzy Wykonawcy,

  Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie RODO, a wraz z nim podwyższony standard ochrony danych osobowych.
  W związku z tym zmianie ulega treść paragrafu 15 Regulaminu Programu Partnerskiego dla Wykonawców MAPEI (patrz poniżej).
  Inne zapisy Regulaminu pozostają w mocy w dotychczasowym brzmieniu.

  § 15 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  15.1 Przetwarzanie danych osobowych uczestników programu odbywa się zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).
  15.2 Administratorem danych osobowych jest MAPEI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Gustawa Eiffela 14, e-mail: odo@mapei.pl
  15.3 W MAPEI Polska Sp. z o.o. wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: iod@mapei.pl
  15.4 Dane osobowe Uczestników Programu są przetwarzane przez MAPEI w celu umożliwienia Uczestnikowi Programu pełnego korzystania z oferty Programu oraz w celach marketingowych i handlowych w oparciu o udzieloną zgodę.
  15.5 Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z celami wykazanymi w momencie ich zbierania oraz przetwarzane do czasu odwołania zgody lub ustania wymogu prawnego. Każdej osobie, która przekazała dane, MAPEI zapewnia prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.
  15.6 Dane osobowe Uczestników Programu mogą zostać przekazane innym administratorom danych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla dostarczenia Nagrody Programu lub gdy wymaga tego rodzaj zamówionej Nagrody Programu albo udział w organizowanej wspólnie z partnerem akcji marketingowej. W przypadku, gdy przekazanie danych jest niezbędne ze względu na rodzaj zamówionej Nagrody Programu lub gdy wynika to z udziału w organizowanej wspólnie z partnerem akcji marketingowej, informacja o przekazaniu danych innemu administratorowi danych zostanie umieszczona przy opisie Nagrody Programu lub w opisie akcji marketingowej realizowanej z partnerem.
  15.7 Dane osobowe Uczestników Programu mogą być przekazywane uprawnionym organom.
  15.8 MAPEI nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych informacji w Deklaracji przystąpienia do Programu.
  15.9 Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnik Programu powinien kierować na adres: MAPEI Polska Sp. z o.o.(Biuro Programu Partnerskiego dla Wykonawców), ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, z dopiskiem „Dane Osobowe”.
  15.10 Wymiana Punktów MAPEI na Nagrodę Programu, związaną z przekazaniem danych osobowych innemu administratorowi danych, jest jednoznaczna z upoważnieniem MAPEI do przekazania tych danych.


  Aby pobrać Regulamin Programu Partnerskiego dla Wykonawców MAPEI w wersji obowiązującej od dnia 25 maja 2018 roku, kliknij w załącznik poniżej.

  Załącznik
←Wstecz