Aktualności

Prawidłowe wysyłanie kopert z punktami PPM

  • Drodzy Wykonawcy!

    Przypominamy, żeby koperty z kuponami punktowymi najlepiej wysyłać LISTEM POLECONYM lub INNĄ REJESTROWANĄ PRZESYŁKĄ. Jedynie taka forma umożliwia monitorowanie statusu przesyłki i potwierdzenie jej odbioru przez Biuro Programu, a także składanie ewentualnej reklamacji u przewoźnika w przypadku zaginięcia koperty. Potwierdzenie nadania zachowaj do momentu zarejestrowania punków na koncie.

    Prosimy o niewysyłanie punktów w kopertach MAPEI, na których widnieje nadruk „Opłata pobrana”, ponieważ poczta zwraca przesyłkę do nadawcy z adnotacją „Adresat odmówił przyjęcia”.

    Pamiętaj, żeby zawsze podpisywać przesyłki z punktami. Na kopercie podaj dokładne dane (imię i nazwisko, adres), a do punktów dołącz wypełniony formularz zamówienia nagrody lub kartę ze swoimi danymi, numerem telefonu i adresem mailowym, numerem uczestnika i sumą wysyłanych punktów.


    Dziękujemy!

←Wstecz