Najczęściej zadawane pytania

Co zrobić, kiedy nie zostały zarejestrowane punkty lub nie otrzymałem/łam zamówionych nagród?

  • Jeżeli w ciągu 1 miesiąca nie zostały zarejestrowane punkty na indywidualne konto (lub zarejestrowano w ilości niezgodnej z wartością zadeklarowaną przez Uczestnika), bądź nie otrzymał Pan/Pani zamówionych nagród, prosimy zgłosić ten fakt (mailowo lub telefonicznie) w Biurze Programu Partnerskiego.

←Wstecz