Najczęściej zadawane pytania

Czy wysyłając same punkty, muszę wpisać swoje dane?

  • Koniecznie. Każda przesyłka wysłana do Biura Programu powinna zostać dokładnie opisana. Na kopercie należy podać imię i nazwisko oraz adres nadawcy, a do środka koperty należy dodatkowo dołączyć numer telefonu i informację, ile punktów jest w kopercie. Koperta z punktami powinna zostać wysłana listem poleconym, a potwierdzenie nadania należy zachować do momentu rejestracji punktów.

←Wstecz