Najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób można zamówić nagrody sezonowe?

  • Nagrody sezonowe można zamawiać wyłącznie drogą zamówień internetowych składanych za pośrednictwem indywidualnego konta uczestnika programu. MAPEI nie gwarantuje dostępności nagród sezonowych w przypadku zamówienia ich za pomocą kuponu zamówienia nagrody dostarczonego inną drogą, np. przesyłką pocztową.

    W katalogu nagród, widocznym po zalogowaniu uczestnika do strony internetowej programu, nagrody sezonowe są wyróżnione szarym kolorem oraz adnotacją o aktualnie dostępnej ilości sztuk (system automatycznie nie przyjmie zamówienia, jeśli zapas danej nagrody sezonowej został wyczerpany).

    Zaznaczenie filtra „Nagrody sezonowe” skutkuje wyselekcjonowaniem z katalogu wyłącznie nagród sezonowych.

    Zamówienie internetowe może zawierać zarówno nagrody sezonowe, jak i nagrody o stałej dostępności.

    Nagrody sezonowe nie podlegają reklamacji .

←Wstecz