Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę zgromadzone na swoim koncie punkty przekazać na konto innego uczestnika?

  • Istnieje taka możliwość, ale przy cesji punktów konto nadawcy zostanie automatycznie usunięte. W tym celu trzeba zgłosić pisemną prośbę (listownie lub mailowo) z czyjego konta (podać imię i nazwisko oraz numer uczestnika) będą zabrane punkty i do kogo je przekazać (podać dane odbiorcy), ewentualnie dołączyć również Deklarację tego Wykonawcy, jeżeli nie przystąpił on jeszcze do Programu Partnerskiego.

    Przekazanie punktów przy jednoczesnym usunięciu konta nadawcy jest operacją nieodwracalną.

←Wstecz