Najczęściej zadawane pytania

Jak funkcjonuje Program?

  • Wystarczy kupować produkty MAPEI, wycinać znajdujące się na opakowaniach punkty i wysyłać je (listem poleconym) do Biura Programu celem zarejestrowania na indywidualnym koncie punktowym.
    Należy zwracać uwagę na datę nadrukowaną na punktach (decyduje data stempla pocztowego). Zebrane punkty należy przesłać do Biura Programu przed upływem tej daty.
    Zarejestrowane punkty można w każdym momencie wymienić na nagrody. W tym celu proszę zalogować się na swoim indywidualnym koncie i za jego pośrednictwem złożyć zamówienie na nagrody lub wysłać zamówienie pocztą.

←Wstecz