PACA NIERDZEWNA GŁADKA

Nagroda nr: 4
Wartość punktowa: 70 pkt.

Opis

• do wykonywania posadzek oraz do nakładania zapraw,
klejów i gładzi gipsowych

« wstecz