PACA NIERDZEWNA Z ZĘBEM PÓŁOKRĄGŁYM

Nagroda nr: 7
Wartość punktowa: 70 pkt.

Opis

• do rozprowadzania zapraw klejących w szczególności
grubowarstwowych i samorozpływnych

« wstecz