PACA DO CZYSZCZENIA FUG EPOKSYDOWYCH

Nagroda nr: 2
Wartość punktowa: 100 pkt.

Opis

• profesjonalne narzędzie, które dzięki specjalnemu rodzajowi włókniny
umożliwia dokładne czyszczenie nieregularnych i nierównych powierzchni

« wstecz