Produkty z punktami

ULTRAPLAN TERMO 25 KG

Wartość punktowa: 6 pkt.
Kategoria: PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Opis

WZMOCNIONA WŁÓKNAMI, SZYBKOTWARDNIEJĄCA I WYSOCE PŁYNNA SAMOPOZIOMUJĄCA ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA, O WYSOKIM WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPŁA (λ= 1,727 W/mK), DO ZALEWANIA SYSTEMÓW OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO.

• do zalewania wodnych i elektrycznych systemów ogrzewania o małej grubości
• pod płytki ceramiczne i kamień naturalny
• pod posadzki pływające (panele laminowane, itp.)
• do wyrównywania tradycyjnych podłoży cementowych i anhydrytowych
• wysoka stabilność i efektywność grzewcza
• montaż okładzin już po min. 12 h
• EMICODE: EC1 PLUS (bardzo niska emisja)

» Karta techniczna

« wstecz