Produkty z punktami

ULTRASCREED EASY 25 KG

Wartość punktowa: 1 pkt.

Opis

POSADZKA CEMENTOWA.

• wytrzymałość na ściskanie: min. 20 N/mm2
• pod płytki, kamień, panele i wykładziny
• do pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej
• do pomieszczeń mokrych, na tarasy, balkony
• na ogrzewania podłogowe (wysoki współczynnik przewodzenia ciepła λ= 1,727 W/mK)
• EMICODE: EC1 PLUS (bardzo niska emisja)

» Karta techniczna

« wstecz