Produkty z punktami

MAPEFILL PRO 25 KG

Wartość punktowa: 6 pkt.
Kategoria: PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Opis

BEZSKURCZOWA ZAPRAWA O WYSOKIEJ CIEKŁOŚCI DO WYKONYWANIA ZAKOTWIEŃ I PODLEWEK.

• do osadzania kotew i śrub oraz montażu urządzeń mechanicznych, prefabrykowanych elementów, konstrukcji stalowych, turbin, obrabiarek i innych maszyn na fundamentach betonowych
• zalecana do wypełniania sztywnych połączeń między elementami betonowymi i jako zaprawa do wykonywania podlewek pod słupy i ciosy podłożyskowe
• wysoka wczesna wytrzymałość na ściskanie (po 24 godzinach – 25 N/mm2) oraz bardzo dobra przyczepność do betonu i stali
• odpowiada wymaganiom normy PN-EN 1504-6

» Karta techniczna

« wstecz