Produkty z punktami

MAPEGROUT 450 THIXO 25 KG

Wartość punktowa: 6 pkt.
Kategoria: PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Opis

TIKSOTROPOWA ZAPRAWA NAPRAWCZA O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI, REGULOWANYM SKURCZU, WZMOCNIONA WŁÓKNAMI SYNTETYCZNYMI, DO NAPRAWY PIONOWYCH
I POZIOMYCH POWIERZCHNI BETONOWYCH.

• o bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej na zginanie i ściskanie
• moduł sprężystości i odkształcalności termicznej oraz wskaźnik przepuszczalności pary wodnej porównywalny z betonem wysokiej jakości
• wodoszczelna
• o wysokiej przyczepności do starego betonu, pod warunkiem dobrego przygotowania i nasączenia podłoża wodą oraz przygotowania prętów zbrojeniowych uprzednio zabezpieczonych preparatem
• o wysokiej odporności na ścieranie
• odpowiada wymaganiom normy PN-EN 1504-3 w zakresie klasy R4 wyrobów przeznaczonych do napraw konstrukcyjnych

» Karta techniczna

« wstecz