Produkty z punktami

MAPEGROUT SV SMART 25 KG

Wartość punktowa: 10 pkt.
Kategoria: PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Opis

SZYBKOWIĄŻĄCA I SZYBKOTWARDNIEJĄCA CEMENTOWA ZAPRAWA NAPRAWCZA O WYSOKIEJ CIEKŁOŚCI
I KONTROLOWANYM SKURCZU, STOSOWANA DO NAPRAW POWIERZCHNI BETONOWYCH ORAZ OSADZANIA ELEMENTÓW UZBROJENIA ULIC W TEMPERATURZE DO -5°C.

• przeznaczona do naprawy chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych
• montaż ogrodzeń, krawężników i barier ochronnych, studzienek ściekowych i szybów rewizyjnych
• odpowiada wymaganiom normy PN-EN 1504-3 w zakresie klasy R4 wyrobów przeznaczonych do napraw konstrukcyjnych

» Karta techniczna

« wstecz