Produkty z punktami

SILEXCOLOR PRIMER

Wartość punktowa: 12 pkt.
Kategoria: OCIEPLENIA

Opis

PREPARAT GRUNTUJĄCY
NA BAZIE MODYFIKOWANEGO KRZEMIANU POTASU.


• redukuje i stabilizuje nasiąkliwość podłoża
• głęboko wnika w podłoże, nie zmieniając jego właściwości dyfuzyjnych
• poprawia przyczepność farb i tynków silikatowych

» Karta techniczna

« wstecz